W 1940-55 przy zamojskim szpitalu pracowały pielęgniarki zakonne - józefitki. Do najbardziej znanych pielęgniarek należała Halina Szczudłowska w 1977 odznaczona przez Międzynarod. Czerwony Krzyż medalem Florence Nightingale (jako 772 na świecie i 42 w Polsce) oraz Zofia Pastuszewska, Leonia Huberman, Józefa Lewińska, Maria Kallwejt i Maria Grzechnik. Długoletnią przełożoną pielęgniarką w szpitalu była Zofia Molas (przew. ZO PTP). 3 XI 1959 powstało koło Polskiego Tow. Pielęgniarek (54 czł.), w 1968 - przew. Jadwiga Piwowarska, 124 czł. Do znanych przedstawicielek tej grupy zawodowej należały też Zofia Huk, Zdzisława Palonka, Weronika Kalita. W 1961 gościły w Zamościu pielęgniarki jugosłowiańskie.
Od 2017 kształci pielęgniarki Uczelnia Państwowa, a teraz Akademia Zamojska (kier. zakładu dr n. med. Beata Biernacka), do 2023 dyplomy licencjackie 180 osób. Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych jest w Zamościu Danuta Kusiak.
Pielęgniarki: 1945 - 16, 1953 - 32, 1956 - 76, 1959 - 94, 1960 - 110, 1965 - 137, 1970 - 150, 1980 - 353, 1985 - 515, 1986 - 394, 1989 - 589, 1991 - 677, 1995 - 783, 1997 - 853.


* Dr. Onyszkiewicz - w czasie okupacji w szpitalu mieliśmy tylko 18 pielęgniarek.