W 1603 Jan Zamoyski zwrócił się do słynnego  Fabriciusa o radę na zepsute zęby, a ten przesłał mu elaborat o ochronie zębów i ich wstawianiu (kanclerz przesłał rozprawkę wydziałowi lekarskiemu Uniwersytetowi w Krakowie).
Z pocz. XX w. znanym dentystą był Henryk Suchowolski. w 1918 wymieniany obok S. Minca i J. Hirszona, później Elżbieta Rojek, Sara Bajczman, Estera Pik, Hinda Korngold (radna w 1939) i Adla Flaszman, Zofia Poźniak (z pochodz. Rosjanka, przeżyła 100 lat, zm. w Zamościu), Helena Czujkiewicz (1902-1961), Janina Żółtowska-TerdyJerzy Kaczurba, Feliks Sokołowski (1915-1965), Witold Sagan, Teresa Sabacińska, chirurdzy Maria Kietlińska (jej przychodnia działa od 2004, wyróżnienie w prestiżowym ogólnop. konkursie "Perły medycyny 2009") i Ryszard Bielak - od 1978 w Zamościu.
W 1985 powstał oddz. Polskiego Tow. Stomatologicznego (przew. Maria Szymura). Przy końcu V 1984 odbył się zjazd stomatologów (m.in. z zagranicy, ok. 150 osób), a w 2011 zjazd polskich ortodontów (460 osób, przewodniczący Świat. Federacji Ortodontów).
Stomatolodzy: 1945 - 4, 1953 - 6, 1955 - 8, 1959 - 11 (też 5 techników), 1965 - 15, 1975 - 17, 1980 - 26, 1985 - 44, 1986 - 44, 1989 - 59, 1991 - 62, 1995 - 58, 1997 - 53.


 * Przełom l. 50 i 60-tych  - W bardzo przestronnym gabinecie na I piętrze ubezpieczalni stał po lewej fotel dentystyczny J. Żółtowskiej-Terdy, po prawej technika dentystycznego wówczas J. Kaczurby, który wykonywał też usługi protezowe. Z tego gabinetu w amfiladzie przechodziło się do protezowni. Tam pracowały dwie dziewczyny  o niższych kwalifikacjach. Co za wspaniała organizacja, i to w "takich czasach". (B. Kulesza-Osborne)