Pierwszy w Zamościu zakład fotograficzny otworzył w l879 Kazimierz Strzelecki. Fotografowanie stało się modne i już w 1883 korespondent z Zamościa narzekał na snobizm zamościan, zabiegających o ustawienie swojej fotografii w miejscowej cukierni. Po sprawie o podpalenie domu celem zdobycia odszkodowania, Strzelecki w 1885 zesłany został na Syberię. Zakład odkupiła w 1886 żona b. burmistrza Tomaszowa Bronisława Ułasewiczowa. W 1897 odstąpiła "Fotografię Artystyczną" pracującemu u niej bratankowi Janowi Strzyżowskiemu, którego firma egzystowała przez prawie 40 lat przy Rynku Wielkim 11 (atelier, ob. "Cepelia").
Drugi zakład prowadził od 30 XI 1885 Stanisław Rachalewski (syn zamojskiego burmistrza), który sztuki fotograficznej uczył się u Kostki i Mulerta w Warszawie, od 1888 znany fotograf kielecki, a z zamiłowania także malarz. Przy końcu XIX w. czynne były również 2 inne zakłady. Była to "Photographie A. Kirchsohn Zamostie" - jak odczytać można z ozdobnych litografowanych tekturek, na które naklejano zdjęcia - otwarty w 1895 zakład Abrama Herszzona vel Gersona, w którym pracowali jego synowie Józef (w 1930 wyjechał do Pragi) a potem Icek Fiszel (miejscowy fotograf Hirszon wykonywał w 1897 dla policji zdjęcia z miejsc zbrodni). Są też zdjęcia z inną wersją nazwiska ("A. Hirchsohn Zamostje").
W 1901 czynne były tylko zakłady Jana Strzyżowskiego i Abrama Gersona, w 1904 obok Strzyżowskiego - Fiszela Herszsohna. W 1914 obok Strzyżowskiego był zakład Wincentego Suchowierza i Moszka I. Zyntaka (przedtem w Krasnymstawie). Po śmierci Suchowierza zakład odziedziczył brat Antoni Suchowierz, przenosząc zakład na ul. Żeromskiego (po wojnie ciastkarnia). W 1925 wraz z lokalem i urządzeniem zakładu wszedł do spółki z Włodzimierzem Ksykiewiczem i Stefanem Kozyrą. W czasie I wojny w Rynku Wielkim 7 powstała altana atelierowa "Rembrand" J. Mendelsohna (do poł. l. 20-tych). Przed końcem I wojny działał zakład P. Marciniewicza, a po wojnie krótko istniała Fotografja Artystyczna "Seweryna" (w 1918 w aktach występuje Seweryna Obst l. 28 zajmująca się fotografią).


 * W rosyjskich informatorach z k. XIX w. zakład Abrama Gersona zapisany jako -  ГЕРШЗОН Абрам vel ГЕРШЕНЗОН, Абр-Шліом., г. Замостье, Девичья, 2.