Akcja Wyborcza Solidarność Ruch Społeczny - pod koniec l. 90-tych przew. Jan Kozyra, w 2002 delegatem na zjazd (zaniechano nazwy AWS) był Krzysztof Zwolan, a przew. RS został J. Kozyra.
BBWR - agenda powstała w 1993 (w jej skład weszło powstałe kilka m-cy wcześniej Forum Obywatelskie Zamojszczyzny, m.in. Jerzy Sokołowski).
Konfederacja Polski Niepodległej.
Kongres Liberalno-Demokratyczny - działał tu w 1991-94, przew. Tomasz Flis.
Liga Polskich Rodzin - czołową przedstawicielką Maria Gmyz, po wyborach w 2002 struktura miejska rozpadła się, a szefem zarządu powiatowego został Marek Suszek.
Nowoczesna - w 2017 szefem zamojskich struktur został Rafał Zwolak.
Obóz Wielkiej Polski - prezesem w Zamościu Arkadiusz Łygas.
Platforma Obywatelska.
Polska Partia Niepodległościowa - jej grupa powstała w Zamościu w 1987.
Polskie Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne - powstał ZW z Marianem Szubtarskim na czele.
Polskie Stronnictwo Ludowe - w 1991 prezes ZM Piotr Jabłoński, od 1992 Janusz Szatkowski. W 1989 na czele powstałego ZW PSL "Odrodzenie" stanął Gustaw Krawczyk, sekretarzem Stefan Jaworski. W 1990 prezesem MK był Marian Gałka. Od 1991 przew. ZW PSL - Grzegorz Papierz. 
Porozumienie Centrum.
Prawo i Sprawiedliwość.
Ruch Odbudowy Polski - działa od 23 II 1996 (ul. Bazyliańska 3)- przew. ogniwa Andrzej Pilipczuk, przew. okręgu zamojskiego Marek Splewiński potem wiceprzew. okręgu lubelskiego i czł. Rady Naczelnej; wśród działaczy m.in. Andrzej Górny, Jerzy Szaruga, Bożena Orzechowska (siedziba ul. Żeromskiego 26).
Samoobrona RP.
Socjaldemokracja RP (Lewica w III RP)
Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lewica w III RP)
Stronnictwo Demokratyczne - przew. WK 1990-92 Tomasz Rabiega, od 1992 Kazimierz Skiba, działaczem m.in. Adam Bachta.
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe - działało pod koniec l. 90-tych (przew. Kozyra, potem Mulawa).
Stronnictwo Narodowe (Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne)
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne.
Unia Demokratyczna - pierwszym przew. zamojskiej Rady był Piotr Zawiślak (do 1991), od 1992 koło miejskie - przew. Zbigniew Chmielewski (później na czele oddziału wojew., przew. Rady Regionalnej). W 1994 na kongres zjednoczeniowy z KLD delegatem był Janusz Palikot.
Unia Polityki Realnej - była widoczna w poł. l. 90. (od 1994 ul. Jasna 4), w wyborach do RM zdobyła 590 głosów, długoletnim prezesem w wojew. był Michał Kimak (1977) technik elektrokardiologii.
Unia Pracy.
Unia Wolności po połączeniu KLD i UD w I 1995 powstało koło - przew. Cezary Lipko; przew. Regionu Zamojskiego (Rady Wojewódzkiej): do 1997 Marian Jarosz, 1997-98 Tomasz Flis, od 1998 Waldemar Władyga. Nie istnieje. Działacze: Hanna Palonka-Czwal, Jerzy Liberadzki, Zbigniew Chmielewski, Tomasz Rabiega, Marian Jarosz, Martin Panasiuk, Gerard Waszkiewicz.
Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe.
Po 2005 w Zamościu widoczny jest NOP (działacz Arkadiusz Ł. popadł w konflikt za antysemityzm).
W mieście od 1990 powstawały międzypartyjne porozumienia wyborcze.
Forum Obywatelskie Zamościa - powstało 6 VII 1990 jako przeciwwaga dla działaczy lewicy laickiej, stając się zaczątkiem Porozumienia Centrum (podpisało 4-ch przedstawicieli NSZZ "S" - J. Adamczuk, W. Huk, J. Kozyra, J. Madała, 2 z ZChN - M. Grzelaczyk, A. Wypych i 1 z Zw. b. Żołnierzy AK-WiN - S. Niemczuk).
"Wyborcza Akcja Katolicka" - powstała w 1991 reprezentowała  prawicowy nurt, w skład zamojskiego sztabu wyborczego weszli: lekarze Lucyna Bełz, Marian Blomquist, Zbigniew Dudek, Edmund Jasiński, farmaceutka Augusta Brzuchalska, pielęgniarka Zdzisława Knapik, nauczyciele Ewa Chudoba, Stanisław Wiśniewski, adwokat  Witold Rychter, rzemieślnicy Jadwiga Kleszczyńska, Jerzy Zacharow, inż. elektryk Marek Chmielewski, chemicy Izabela Mazurkiewicz, Hanna Zielińska, prac. spółdzielni mieszkaniowej Zofia Pokrzywa oraz z poza Zamościa Tadeusz Soboń z Mokrego i Tadeusz Świrgoń ze Starego Zamościa.
Federacja Samorządowa Zamojszczyzny - powstała 19 I 1994, podpisane m.in. przez ZChN, PC, UPR, RdR, PSL-PL, MChD, ŚZŻAK, koordynatorem był Krzysztof Ziemiński.
Forum Obywatelskie Zamojszczyzny.
Porozumienie Samorządowe Zamojszczyzny
zbliżone do UW działało w 1994-97 do czołowych działaczy należeli: Janusz Różycki - przew., Jerzy Liberadzki, Zbigniew Chmielewski, Stanisław Orłowski, wśród 13 czł. założycieli było 9 zamościan. W  1994 radnych 5 (B. Szyszka. Z. Harasim, S. Wieczerzański, M. Liberadzka, A. Sokołowska).
Sztab Wyborczy Lecha Wałęsy - 1990, przew. Wiesław Huk, później w 1995 Ryszard Wichorowski (w sztabie m.in. Stanisław Michalski, Tadeusz Kuna, Jerzy Sokołowski).
Pod koniec l. 90-tych działały również: Młodzi Chrześcijańscy Demokraci (przew. Stanisław Ziemiński), klub Liga Zamojska (od 1995, przew. S. Ziemiński), a od 2001 zamojski klub Ligi Polskiej (prezes Jerzy Zacharow). Na pocz. l. 90.  miał przedstawiciela w Zamościu Klub Zachowawczo-Monarchistyczny (Krzysztof Kapłon).
W 2004 odbył się I-szy okręgowy zjazd Republikańskiej Partii Społecznej (przew. Andrzej Lubczyk), a w 2006 powstała młodzieżówka PiS - Forum Młodych (pełnomocnik Michał Malec).
11 XI 1993 doszło do spotkania zamojskiej centroprawicy - PC, ZCh-N, PL, UPR, "S?" RI i NSZZ "S". W I 1996 podczas konsolidacyjnego spotkania w oddziale "S" uczestniczyli przedstawiciele PC, ZCh-N, ROP, UW, SN-D, KPN, BBWR, "S" RI, Forum Obywatelskiego Zamojszczyzny, Związku b. Więźniów Politycznych i Młodych Chrześcijańskich Demokratów.
W 2002 ukonstytuował się Komitet Wyborczy Prawicy Zamojskiej (prezydium: Anna Malczewska, Krzysztof Marczewski, Ryszard Piasecki i Jacek Socha). Na czele Prawicy RP w wojew. lubelskim w 2013 ponownie stanął Marek Grzelaczyk (w zarządzie też Andrzej Lubczyk).
W 2013 pełnomocnikiem partii J. Gowina Polska Razem na okręg zamojsko-chełmsko-bialski został Michał Malec były radny miejski, prawnik i biznesmen, a struktury stowarzyszenia Republikanie tworzył pełnomocnik na Zamość Marcin Wójcicki. 
W 2000 na czele Stowarzyszenia "Rubież" stanął Marek Grzelaczyk, z-cy prezesa Mirosław Tujak, Andrzej Lubczyk, sekretarz Krzysztof Ziemiński, skarbnik, Grzegorz Słowiński, w Sądzie koleżeńskim m.in. S. Zawiślak i P. Czarnek.